About

rolf2
Photo by Urban Marklund
clovemo_park3
Photo by Urban Marklund

About

"It's all about Feeling", says Rolf and puts the brushes aside for a moment. Rolf Clovemo has worked with figurative painting since the 1970s. Somewhere along the way he took a break from painting but picked it up again in 2013. With the difference that he wanted to explore abstract painting using acrylic.
"I want to try and push how colors work together with each other." Rolf moves his hand over the new painting to illustrate how the colors are involved in a lively dialogue with each other. Sometimes in concert, other times in debate and confrontation. Everything is about feeling for what is to be conveyed - at all levels.
"The viewer sees one dimension first, but given a little extra time other things will appear" says Rolf and picks up the brushes to continue creating.

Svenska:

"Det handlar om Feeling", konstaterar Rolf och lägger penslarna åt sidan för tillfället. Rolf Clovemo har arbetat med figurativt måleri sedan 1970-talet. Någonstans på vägen gjorde han ett uppehåll för att åter ta upp måleriet 2013. Skillnaden då var att han ville undersöka abstrakt måleri med akryl.
"Jag vill pröva och tänja hur färgerna samarbetar med varandra." Rolf för handen över den nya tavlan för att illustrera hur färgerna för en livlig dialog med varandra. Ibland i samförstånd, andra gånger i debatt och konfrontation. Allt handlar om känsla för vad som ska förmedlas - på alla plan.
"Betraktaren ser en dimension först, men om det ges lite extra tid åt stunden kommer andra saker att framträda" förklarar Rolf och tar åter upp penslarna för att fortsätta skapa.